Hem

Välkommen till motoriklådan

Finns det en chans att hjälpa mitt barn, att färbättra sin inlärning genom motorisk träning?

Är detta något ni har tänkt på och funderat över?

På motoriklådan arbetar jag med att skapa förutsättningar för barn att utveckla sitt rörelsemönster, koncentrationsförmåga och uppfattningen om sin omgivning genom individuell träning.

Jag tittar på fysika orsaker till: 

 • svårigheter med koncentration och organisation
 • svårigheter med att läsa och skriva
 • prestationer under sin kapacitet 
 • svårigheter att koordinera sina muskelrörelser (Dyspraxi)
 • uppmärksamhetsstörning (ADD/ADHD)
 • sängvätning
 • balans problem
 • inaktivitet/undviker fysisk aktivitet

Fler saker som du kan vara uppmärksam på, se vidare under Fakta.

Om ditt barn har en diagnos, så är inte INPP-metoden ett program som får diagnosen att försvinna, utan de övningar och rörelser som ingår i träningen syftar till att stimulera en neurologisk mognad. Detta kan skapa bättre förutsättningar, som ett stöd för att kunna utveckla de förmågor som barnet vill lära sig och sträva efter i skolan, på fritiden eller i sociala sammanhang. 

Hur hjälper jag till?


 • tittar om det finns fysiska faktorer bakom problemet
 • utvärderar och tar reda på vad som är problemet
 • ger övning/ar riktade mot orsaken till problemet
 • ger stöd och stöttning till föräldrar och barn som söker stöd


Nyckeln till framgång är att se var barnets mognad och utvecklingsnivå är.

Med hjälp av enkla och effektiva övningar, hjälper man barnet att utveckla sina förutsättningar för vidare utveckling.

Det finns ett  utvecklingsformuläret, som man kan titta på, men det är inte en bedömning. 


Barnet kan visa avvikande reflexer och relaterade problem, även om poängen är lågt i formuläret. Formuläret är ett sätt att se om det kan vara en orsak till problemen, men ger inte ett resultat. För ett fullständigt resultat görs en helhetsbedömning av barnet med hjälp av olika tester. 


Om ni vill veta mer eller diskutera ditt barns specifika svårighet, så kontaka mig gärna. Ibland är det bättre att prata. Skicka gärna ett mail så hör jag av mig.

Även om det inte kan garanteras att detta program kommer att lösa alla svårigheter när reflex-profilen förbättras, så förväntas det att många av de existerande problemen kommer att börja minska. 

Priser

För information om priser för bedömning och träning, kontakta mig.